Szakirodalmi lista a hajléktalanságról

Andorka Rudolf – Buda Béla: A deviáns viselkedés szociológiája.
(Gondolat, 1974.)

Ágostonné Alpár Vera: Törési és kitörési pontok keresése hajléktalanoknál.
In: (Esély, 1998/4.)

Bényei – Gurály – Gyõri – Mezei: Tíz év után: Gyorsjelentés a fõvárosi hajléktalanokról 1999. (Kézirat, 1999)

Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsõfokai. (Esély, 1999)

Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetébõl. (Magvetõ, 1986)

Vivien Forrester: A gazdaság horrorja.

Gyõri Péter: Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon 1990.
(Társadalmi Riport 1990, TÁRKI. Szerk.: Andorka – Kolosi – Vukovich)

Gyõri Péter: Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak?
(Mozgó Világ, 1996/6, Hajszolt Hírlap, 1997 február)

Gyõri Péter: A Hajléktalanok Menhelye Egylet.
Az elsõ fõvárosi hajléktalanügyi kezdeményezés (Esély, 1998/5)

Gyuris Tamás – Molnár D. László – Szántó Róbert: Hajléktalanok.
(Család Gyermek Ifjúság 92/1–2)

Gyuris Tamás – Oross Jolán: A hajléktalanellátás intézményrendszerének kialakulása, jelenlegi állapota és fejlesztésének lehetõségei. (Kézirat, 1995)

Gyuris Tamás – Oross Jolán: Tények és hátterük. Rövid áttekintés a magyarországi hajléktalanellátásról. (Kézirat, 1999)

Hajszolt Hírlap számai (kiemelten 1998. május-júniusi és 1999. január-februári konferencia számok)

Hörcher Ferenc: A magyarországi hajléktalanság elemzése.
(Urbanisztikai havilap 1990. június)

Így laktunk Pannóniában. (szerk.: Léderer Pál)

Iványi Gábor: Hajléktalanok. (Magyarország felfedezése, 1997)

Kaszás Iván: Politika – szociálpolitika – lakáspolitika, na de mi lesz a bérlakásokkal?
(Esély, 1992/2)

Komáromi Éva: A hajléktalanság mentálhigiénéje.
(Szenvedélybetegségek I. évf. 5., Periferia Seria 6.)

Dr. Lakatos Mária: Hajléktalanság a nemzetközi irodalom tükrében.
(Alkohológiai füzetek 22. 1983)

Láng Katalin – Nyilas György: Ideiglenes állandóság
(Peremhelyzetek. Rétegzõdés – Modell. Vizsgálat.
VIII. Társadalomtudományi Intézet, 1987)

László Klára – Oross Jolán: A hajléktalanság sebei.
(Periferia Seria 6., NM-PRO DOMO, 1996)

Lederer Pál: Így laktunk Pannóniában. (T-Twins Kiadó, Budapest 1992)

Levendel László: A hajléktalan ember. (Alkohológiai Füzetek 23.)

Mezei György – Sarlós Katalin: Nyomorskála.
(Terem a nyomor füzetek 1., Léthatáron Alapítvány, 1995)

Mezei György: Vendégségben a polgári világban. A hajléktalan-ellátás szerepe a hajléktalan életmódban. (Hajszolt Hírlap 1998. május-július., 6–13.)

Oross Jolán: A szabadság rád fagy. (ESÉLY, 1995/5., Periferia Seria 6.)

Pelle József: Beszámoló a fõvárosi hajléktalanellátás kiépülésérõl és feladatok a továbbfejlesztés tükrében. (Fõvárosi Önkormányzat, 1999)

Periferia Füzetek számai. (NM-PRO DOMO szakmai sorozata 1993-tól)

Pik Katalin: Szociális munka a hajléktalan-ellátásban. (Esély 1993/4.)

Pik Katalin: A fõvárosi hajléktalan-ellátás legújabbkori történetébõl.
(Esély 1994/6.)

Pik Katalin: Kik a hajléktalanok, és mit tehetünk értük? (Esély 1995/5.)

Solt Ottília: Méltóságot mindenkinek I-II. kötet

Somogyi Ferenc - Szemerédy Zsolt: Nagyvárosi árnyak, Riportkötet a hajléktalanokról, Debrecen, 2000.)

Sütõ Csaba – Harcsás Judit: Látlelet. (1999)
Forrás: Oross Jolán (Pro Domo)
117
A 35–64 éves férfiak halálozási aránya kiemelt halálokok szerint
1964, 1980, 1998 (100 000 férfira jutó halálozás)

Vissza a hajléktalanságról menühöz>

Sikertörténetek

Akiknek sikerült...


A hajléktalan létből kiutat találni embert próbáló feladat. Ezért a hajléktalanság végső megoldását jelentő tartós, fenntartható lakhatási körülmény elérése komoly sikernek számít.
Volt, akiknek mégis sikerült.

Ismerje meg történetüket! >

 


Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület