Sikertörténetek


Albert történeteAlbert 12-13 évig élt utcán akkori élettársával. Alkalmanként a Nappali Melegedőbe jártak be tisztálkodni, ügyeket intézni, étkezni. Utcára kerüléséhez évek óta tartó alkoholproblémája vezetett, ami miatt először elveszítette munkáját, majd a lakhatását is. Utcás évei alatt főleg lépcsőházakban és szívességi lakáshasználóként éltek párjával. Albertet a Nappali Melegedő szociális munkása irányította hozzánk az Átmeneti Szállásra. Élettársával együtt vettük fel, akivel akkor fél éve tartott kapcsolata.

Albert életkorához képest fizikailag rosszabb kondícióban került hozzánk, az utcán eltöltött évek és életében fellépő nehézségek rányomták bélyegüket egészségügyi állapotára. Szívproblémái, tüdőasztmája, keringési betegsége miatt mozgásában korlátozottabb lett, gyógyszereket kellett szednie. Mentális funkciói jól működtek, átlagos intelligencia, logikus gondolkodás, megfelelő ítélőképesség jellemezték. Albert többnyire együttműködő ügyfél volt, probléma-megoldási modelljei azonban nem mindig vezettek eredményre és alkoholfüggősége is problémát jelentett.

A vele végzett szociális munka életének számos dimenzióira kiterjedt. Így megszerveztük a méregtelenítő kezelésen való részvételét, segítettük rendezni párkapcsolati problémáit, közösségbe való beilleszkedését, a családjával való újbóli kapcsolatfelvételt, valamint pénzügyeinek megtervezését.
Sikerült némi tartalékot képeznie, amelyből kifizette fennálló adósságait, lányával, édesanyjával rendeződött kapcsolata és párkapcsolati problémáit is jobban kezelte.
Még intézményi jogviszonyuk megszűnése előtt egy külterületi, kertes házrészbe költöztek ki élettársával. A bérlemény albérleti díját, kaucióját az intézményünkben összegyűjtött megtakarításából fizette ki.


Hedvig történeteHedviggel 2005-ben találkoztam először, akkor a Dobozi utcai Átmeneti Szálláson élt. Vékony testalkatú, ideges természetű, pszichés zavarokban szenvedő fiatal nőt ismertem meg a személyében, akinek sok más szociális és egyéb problémája mellett számos rendezetlen jogi ügye volt.

Hedvig 3 évesen testvéreivel együtt került intézetbe. Szüleivel nem tartotta és jelenleg sem tartja a kapcsolatot. Intézeti évei alatt több nevelőszülője is volt. 18 évesen ismerte meg későbbi "nevelőapját", akinek halálakor megörökölte annak házát. Sajnos ezt a házat szerencsétlen véletlenek sorozata és túlzott hiszékenysége miatt elveszítette.

Az ingatlan elvesztése és nevelőapja halála súlyos depressziót váltott ki belőle, ami később öngyilkossági kísérletekhez vezetett. Többszöri öngyilkossági kísérlet és súlyos depresszió miatt kórházi kezelésre szorult. A kórházi kezelést követően először az Átmeneti Szállásra, majd onnan 2006-ban a Hajléktalanok Rehabilitációs Intézményébe került.

Pszichológus kollégánk segítségével évek alatt sikerült Hedvig pesszimista szemléletét megváltoztatni, lelkiekben is megerősíteni és felkészíteni az önálló életvitelre. Az én tevékenységem munkahelykeresésben való segítségnyújtásra és lakhatási problémáinak megoldására irányult. Közös munkánk végül meghozta eredményét, és Hedvignek sikerült albérletbe költöznie egy másik társával közösen, akivel a szállón is jó kapcsolatot ápolt. Az intézményből való kiköltözését követően munkahelyet is talált, így jelenleg képes fenntartani albérletét, önmagáról gondoskodni és némi tartalékot is képezni.


Julika történeteJulika 2005. január 13.-án kért segítséget a Nappali Melegedőben. Eleinte nagyon zárkózott, visszahúzódó és bizalmatlan volt a kollégákkal szemben. Hónapoknak kellett eltelnie, ahhoz hogy megnyíljon és betekintést engedjen mindennapi problémáiba.

Már az első alkalommal is ápolt és rendezett nő benyomását keltette. A beszélgetések során az is hamar nyilvánvalóvá vált, hogy szenvedély-betegsége nincs. Elvált, négy gyermekét egyedül neveli. Legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános, szakképzettsége nincs.
Julika korán férjhez ment. Előbb férje szülei fogadták be, majd egy munkásszálló szolgálati lakásában laktak, ahol lakbér fejében takarított. A szálló megszűnése után, albérletből-albérletbe költöztek három kiskorú gyermekükkel. Már a kapcsolatuk elején problémát okozott férje alkoholfüggősége, ami az idő múlásával tovább súlyosbodott és gyakran tettlegességig is fajult. Sokáig tűrte ezt az állapotot, mert a válást kudarcként élte volna meg. Amikor azonban férje viselkedése már a gyerekek testi épségét is veszélyeztette, úgy döntött elmenekül gyerekeivel a közös lakásból. Mivel a család kevés jövedelemmel rendelkezett, eleinte ismerősöknél húzták meg magukat, majd számukra megfizethető albérletekbe költöztek, amelyek többsége komfort nélküli, lakhatásra alkalmatlan bérlemény volt.

Később megismerkedett egy fiatalemberrel, akitől megszületett negyedik gyermeke. Ez az élettársi kapcsolat sem bizonyult tartósnak, ugyan különválásuk után a jó viszony sokáig megmaradt közöttük.

2005-ben Julika egy olcsó albérletbe költözött gyermekeivel. A város külterületén található ingatlant még abban az évben sikerült - részben kölcsönből, részben megtakarításaiból - megvásárolnia. Az egy szoba-konyhás komfort nélküli épületet saját forrásaiból hozatta rendbe. Kezdetben a telek nem rendelkezett árammal, így gyertyával világítottak. Vezetékes víz hiányában régi fúrott kútból nyerték a vizet. A téli hónapokban egy folyton égő kályha biztosította a meleget.

Két év elteltével Julika visszafizette a házra kért kölcsönt és ezen felül több mint 600.000 Ft-ot fizetett a villany bevezetéséért. A kölcsön törlesztése mellett a Fundamenta Lakáskasszájában is havi 10.000 Ft.-tal takarékoskodott, mert a megvásárolt telken egy nagyobb és komfortosabb házat tervezett építtetni.

Mindezen nehézségek ellenére a gyermekeinek biztonságos, nyugodt és kiegyensúlyozott családi hátteret tudott biztosítani. Tisztán járatta őket iskolába, ahol mindig meg voltak elégedve a gyerekek teljesítményével. A nagyobbik lánya még a sportban is kimagasló eredményeket ért el.

Julika évekig járt egy idős nénihez takarítani és a ház körüli munkákat elvégezni. Segítségünkkel sikerült egy takarítással foglalkozó cégnél bejelentett munkát találnia. Kezdetben 4 órában, majd 8 órás munkakörben alkalmazták. Mivel munkáját mindig kifogástalanul és megbízhatóan végezte, újabb munkalehetőségeket ajánlottak a számára, amelyekkel élt is. Jelenleg is napi 10-12 órát dolgozik tervei megvalósítása érdekében.

Értékelve céltudatosságát és szorgalmát, rendszeresen támogatjuk élelmiszerekkel és a mindennapi életüket megkönnyítő használati tárgyakkal (pl. teatűzhely megvétele és beszereltetése, kútfúrás). Segítségünkkel 2010-ben sikeresen részt vett egy pályázaton, amelynek köszönhetően egy évig havi rendszerességgel tudtunk jelentősebb összeggel hozzájárulni a villanyszámlájához. Nagyobb értékű használati tárgyakat is vásároltunk részére, amelyeknek később az új ingatlanban veheti hasznát.

2011-ben a pályázat és a Fundamenta Lakáskasszában összegyűjtött megtakarításának segítségével tető alá hozta a házat és elkezdődhettek a belső munkálatok. Tervei szerint 2012-ben beköltöznek az új házba.

Kapcsolatfelvétele óta kollégáinkkal nyomon követjük Julika életének alakulását és igyekszünk mindig adekvát segítséget nyújtani számára. Kezdetben a napi szükségletek kielégítése és a lelki támogatás volt a fő cél, később a céljai megvalósításában segítettük. Julika az elmúlt években olyan életvezetési technikákat sajátított el, amelyek birtokában önállóan alakíthatja életét és valósíthatja meg céljait.

Anna története


Anna történetére a Hajdú-Bihari Napló is kíváncsi volt. A vele készült beszélgetés itt olvasható.

Sikertörténetek

Akiknek sikerült...


A hajléktalan létből kiutat találni embert próbáló feladat. Ezért a hajléktalanság végső megoldását jelentő tartós, fenntartható lakhatási körülmény elérése komoly sikernek számít.
Volt, akiknek mégis sikerült.

Ismerje meg történetüket! >

 


Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület