Közcélú adomány

Közcélú adománynak minősül a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott tevékenységet folytató közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet, közhasznú tevékenységének céljára és a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adó évben befizetett pénzösszeg.

Adókedvezmény a közcélú adomány befizetőjének:
Amennyiben az adó évben ilyen befizetés történik, úgy a közhasznú szervezet igazolása alapján a befizetett összeg 30 %-ával, de legfeljebb 50.000,-Ft.-tal csökkentheti a befizető magánszemély az összevont adóalap utáni adóját.

Kiemelkedően közhasznú szervezet részére történő befizetés esetén a kedvezmény az adományozott összeg 30 %-a, legfeljebb azonban 100.000,-Ft. lehet.

Tartós adományozás:Tartós adományozásnak minősül a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet és a magánszemély között írásban létrejött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás akkor, ha a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy

A tartós adomány külön kedvezménye az adományként befizetett összeg további 5 %-a. A közcélú adomány kedvezménye a tartós adomány kedvezményével együtt sem haladhatja meg az ezen a címen érvényesíthető legmagasabb összeget: közhasznú szervezet esetében az 50.000,-Ft.-ot, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében pedig a 100.000,-Ft.-ot.

Adományozás:Az adományozó jogi személy az adomány értékének másfélszeres összegét , de legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 %-át vonhatja le. Ha az adományozó közhasznú szervezetnek is adományoz, akkor együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény 25 %-a vonható le.

Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet:

A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. a Cégbíróság bejegyzése alapján ( 2008. március 12-től ) közhasznú szervezet , mivel


A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. az általános közhasznúságon túl a Cégbíróság Cg. 09-09-014661/5. számú végzésével ( 2008. március 12-től ) kiemelkedően közhasznú minősítést is szerzett, mivel


Közhasznú tevékenységek:


az 1997. évi CLVI tv. 26 § c.) pontja alapján:


A ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú feladatvállalása:Jogelődünk, a ReFoMix Kht. 2002. január 1-én kötött ellátási szerződést Debrecen MJ Város Önkormányzatával és ebben vállalta a városban élő hajléktalanok elhelyezését, ellátásukra szolgáló éjjeli menedékhely, nappali melegedő, átmeneti szállás, rehabilitációs intézmény, egészségügyi ellátás szervezését. Vállalta a hajléktalanok gondozásához kapcsolódó szociális munka ellátását, utcai szociális munka megszervezését, végzését, az ellátó rendszer fejlesztését, szükség esetén bővítését.

Sikertörténetek

Akiknek sikerült...


A hajléktalan létből kiutat találni embert próbáló feladat. Ezért a hajléktalanság végső megoldását jelentő tartós, fenntartható lakhatási körülmény elérése komoly sikernek számít.
Volt, akiknek mégis sikerült.

Ismerje meg történetüket! >

 


Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület