Jogszabályok

Frissítve: 2012. február 22.

pdf 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

pdf 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról pdf 9/2000.SZCSM Rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

pdf 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

pdf 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról


235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról


pdf 259/2002. Korm.rendelet A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről


pdf 1993. évi III. Törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról


pdf 1997. évi XXXI. Törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

pdf 321/2009.Korm.rendelet a szociális szolgáltók és intézmények működtetésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

pdf 15/1998. NM. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

pdf 133.1997. Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyjt gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igényélsükhöz felhasználható bizonyítékokról

pdf 350/2011.Korm. rendelet A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

pdf 2011.vi clxxv. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

pdf 2011. vi ccvi. Törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról


pdf 2011. vi clxxxviii. Törvény  Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

pdf 213/2009. Korm.rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról

pdf 2011. vi clxxxi. Törvény A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

pdf 226.2006. Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

pdf 2011. vi cxii. törvény. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A hajléktalansággal kapcsolatos további információk >

Sikertörténetek

Akiknek sikerült...


A hajléktalan létből kiutat találni embert próbáló feladat. Ezért a hajléktalanság végső megoldását jelentő tartós, fenntartható lakhatási körülmény elérése komoly sikernek számít.
Volt, akiknek mégis sikerült.

Ismerje meg történetüket! >

 


Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület