24 órás Egészségügyi Centrum

2008. december 1-ben kezdte meg működését a ReFoMix 24 órás Egészségügyi Centruma. A szolgáltatás célja a kórházban illetve a hajléktalanellátó intézmények keretei között nem ellátható hajléktalan személyek egészségügyi és szociális ellátása. A szolgáltatás elsősorban az utcán tartózkodó beteg hajléktalan személyek számára azt az időszakot kívánja kiváltani, amelyet a beteg általában otthonában, a felépülését elősegítő körülmények között tölthet.

Tapasztalatok szerint a hajléktalan embereknek körülbelül kétszer olyan gyakran van krónikus betegségük, mint az átlagpopuláció tagjainak. A fejlesztés nagy előnye a korábbiakhoz képest, hogy helyben, folyamatos orvosi ellenőrzés mellett tudjuk végezni munkánkat. A hajléktalan háziorvosi rendelést Dr. Deményi Zsolt és 2 asszisztens, az ügyeleti rendszert vállalkozási szerződés keretében 15 orvos és 13 asszisztens látja el.

Szervezeti egységek:


A szolgáltatás Igénybevételének feltételei:Az intézmény szolgáltatásait igénybe vehetik mindazon 18 éven felüli, beteg hajléktalan emberek, férfiak és nők, akiknek a betegségük nem igényel kórházi kezelést, de az utcai életmód és betegségük együttesen veszélyeztetik életüket, valamint a hajléktalan-ellátás más intézményeiben betegségük miatt nem láthatóak el megfelelően.

A szolgáltatás tárgyi-, szakmai-, személyi feltételrendszere alapján nem láthatóak el azok, akik ápolása és gyógyítása csakis fekvőbeteg-ellátó rendszerben valósulhat meg, tehát akik folyamatos ápolásra és orvosi kezelésre szorulnak, járásképtelenek, valamint az elemi önellátó funkciókat nem képesek elvégezni.

Bekerülés módja:


A hajléktalan emberek körében leggyakoribb szomatikus elváltozások:


A felsoroltak kezelése elsősorban a háziorvosi rendelés alatt történik, ahol alapellátás keretében figyelemmel lehet kísérni a betegek állapotváltozását, illetve koordinálni lehet a szakellátáshoz való juttatást.

4029 Debrecen, Dobozi u.2/D-2/E
Telefon: 06-52-414-891
E-mail: eucentrum@refomix.hu


További hajléktalan-ellátó tevékenységeink>

Sikertörténetek

Akiknek sikerült...


A hajléktalan létből kiutat találni embert próbáló feladat. Ezért a hajléktalanság végső megoldását jelentő tartós, fenntartható lakhatási körülmény elérése komoly sikernek számít.
Volt, akiknek mégis sikerült.

Ismerje meg történetüket! >

 


Magyar Élelmiszerbank Egyesület

A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület